Paardentandarts en dierenarts Wouter Demey - gespecialiseerd in tandheelkunde bij paarden, pony's en ezels. State-of-the-art apparatuur en erkende opleiding. Opleidingen in binnen - en buitenland (Europa en USA). Zowel routine gebitsbehandelingen als geavanceerde ingrepen. Volledig mobiele apparatuur, mogelijkheid tot sedatie en lokale verdoving van de patiënt. Lesgever en spreker op verschillende opleidingen en lezingen inzake tandheelkunde bij paarden. Actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorging bij het Paard.

Gebitsverzorging en tandheelkunde bij het paard

 

Controle van het gebit door de paardentandarts Wouter Demey werkt met professioneel materiaal Op maat gemaakte materiaalkar van Wouter Demey
This is an example of a HTML caption with a link.

Dierenartsenpraktijk Equide - Gebitsverzorging en tandheelkunde bij het paard

Equide (uitgesproken ékidé) is een dierenartsenpraktijk die zich uitsluitend richt op hoogstaande gebitsverzorging en tandheelkunde bij paardachtigen (in het latijns; ‘Equidea’). Dierenartsenpraktijk Equide wordt gerund door dierenarts Wouter Demey.

Contact

Wouter Demey

Equide is de praktijk van dierenarts Wouter Demey. Wouter studeerde als dierenarts af aan de Universiteit Gent in 2008.Tot op heden is Wouter eveneens werkzaam in een Nederlandse groepspraktijk, waar hij als erkend paardenarts deel uitmaakt van een team van 18 dierenartsen. In deze Nederlandse praktijk wordt jaarlijks het gebit van een 1000-tal paarden behandeld. Wouter volgde tal van opleidingen in binnen-en buitenland.

Opleiding

Tandheelkunde

Het gebit van een paard vertoont een aantal belangrijke verschillen ten opzichte van het onze. Paarden kauwen dan ook veel langer en nemen een heel ander rantsoen tot zich. Het paardengebit is hieraan aangepast. Deze specifieke kenmerken van het paardengebit In combinatie met de rol van een pijnvrije mond bij het bereden paard maken routine gebitscontroles tot een noodzaak. Hierover kan u meer terugvinden verder op deze site.

Waarom?

Werkwijze

Equide beschikt over ‘state-of-the-art’ apparatuur voor tandheelkunde bij het paard. Dit zowel voor routine gebitsverzorging als voor meer geavanceerde ingrepen. Alle behandelingen worden uitgevoerd door erkend paardenarts Wouter Demey waardoor ook sedatie, lokale verdoving en het toedienen van medicatie veilig en legaal kan gebeuren. Equide is uitgerust met een volledig mobiele praktijk, de overgrote meerderheid van de gevallen kunnen dan ook bij u op stal worden uitgevoerd.

Foto's

Waarom een jaarlijkse gebitscontrole?

Een jaarlijkse gebitscontrole is net zo evident als het regelmatig beslaan van uw paard

Het ‘normale’ paardengebit

Het huidige paardengebit is het resultaat van miljoenen jaren evolutie. Hierbij adapteerde het paard zich aan een veranderende omgeving. Van een bladeter niet groter dan een hond evolueerde het paard tot een echte ‘grazer’. De tanden ontwikkelden zich in functie van een grasdieet. Snijtanden (12) om het gras af te snijden en duurzame kiezen om dit gras verder fijn te malen. De kiezen van een paard zijn erg slijtage-bestendig, ze hebben bovendien een erg onregelmatig kauwvlak om het contactoppervlak te vergroten en de maalfunctie nog te verbeteren. De 6 kiezen in elk kwadrant van de mond (24 in totaal) fungeren elk als 1 eenheid. Vergelijk dit met de maalstenen van een molen. Elke paardenkies slijt in de loop der jaren langzaam af. Dit wordt gecompenseerd door de reservekroon van de tand die aan eenzelfde ritme uit de tandkas tevoorschijn komt. Een jong paard heeft dan ook erg lange tanden (7 tot 9 cm) waarvan slechts een klein gedeelte (de zichtbare kroon) zich in de mondholte bevindt. Uw paard heeft nood aan een regelmatige gebitscontrole om dit natuurlijke slijtageproces te kunnen opvolgen. Meer uitleg over abnormale slijtageprocessen in de paardenmond vindt u onder ‘Veel voorkomende aandoeningen’.

Het bereden paard

Naast het natuurlijke proces van slijtage van het paardengebit vormt de paardenmond het communicatiemiddel bij uitstek voor het bereden paard. Met behulp van subtiele signalen geeft de ruiter immers zijn bevelen door aan de paardenmond. Het is dan ook essentieel dat het paard hierbij geen hinder ondervindt. Onder andere wolfstandjes, een niet aangepast bit, wangletsels of lagendruk kunnen veel frustratie bij ruiter en paard doen ontstaan. In erge gevallen wordt het paard zonder meer onhandelbaar. Een pijnvrije en nageeflijke paardenmond is simpelweg onmisbaar in een harmonieuze communicatie tussen ruiter en paard. Net als in de humane tandheelkunde en in de geneeskunde in het algemeen ligt ook bij paardentandheelkunde de nadruk op preventie. Een jaarlijkse gebitscontrole door een gekwalificeerde paardentandarts vormt de basis voor elk paard. Lees hier meer over de ‘frequentie van behandelen’
FREQUENTIE

Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en preventie van gebitsproblemen volstaat voor het merendeel van de paarden een jaarlijkse controle en eventuele behandeling. Voor jonge paarden is een gebitscontrole voor aanvang van het zadelmak maken aangewezen (zo vermijd je al bij de start problemen). Jonge paarden (ca. 2 tot 5 jaar) ondergaan grote veranderingen in hun mond ten gevolge van onder andere het wisselen van het melkgebit. Bij sommige van deze paarden dient, evenals bij paarden met specifieke gebitsaandoeningen, een korter interval gehanteerd te worden. Onder specifieke gebitsaandoeningen die een frequentere behandeling noodzaken verstaan we onder andere paarden met diastemata en parodontitis, paarden die tanden ontbreken en geriatrische patiënten (paarden ouder dan ca. 25j)

"Een jaarlijkse gebitscontrole door een gekwalificeerde paardentandarts vormt de basis voor een gezond paardengebit"

Foto's

 

Veel voorkomende aandoeningen

Het is uiteraard onmogelijk alle gebitsaandoeningen hier te beschrijven maar onderstaande lijst geeft u vast een overzicht van een aantal vaak voorkomende aandoeningen.

SNIJTANDEN
Overbeet-onderbeet

Bij een overbeet komt de bovenkaak verder naar voren tov de onderkaak, bij een oderbeet is er sprake van het omgekeerde. Bij een normaal paardengebit staan de snijtanden mooi op elkaar wanneer het hoofd in een gebogen positie gehouden wordt. Vele lichte gevallen van over-en onderbeet veroorzaken weinig problemen.

Smile-frons-diagonale snijtanden

Deze benamingen worden gebruikt om de curve van het snijvlak van de snijtanden te beschrijven.

Persisterende melksnijtanden

Alle snijtanden van een paard bestaan eerst uit een melktand die gewisseld wordt voor een definitieve snijtand. Het wisselen van de snijtanden gebeurt in een welbepaalde volgorde en op welbepaalde tijdstippen. Wanneer echter deze melktanden - om wat voor reden dan ook - te lang aanwezig blijven in de mond kunnen zij een afwijkende stand van de definitieve tanden veroorzaken. Eveneens kan een afwijkend aantal snijtanden voorkomen.

EOTRH - equine odontoclastic tooth resorption and hyper cementosis

Deze relatief nieuw beschreven aandoening bij paarden komt reeds langer voor bij onder andere mens en kat. Het betreft een traag evoluerende aandoening waarbij typisch de snijtanden in verval komen. Erge ontsteking van het tandvlees en de vorming van dikke bolvormige wortels zijn duidelijke tekenen van deze aandoening. De ziekte wordt vooral gediagnosticeerd bij oudere paarden. In sommige gevallen dienen enkele tot alle snijtanden verwijderd te worden om de pijn weg te nemen (paarden zonder snijtanden kunnen overigens nog heel aardig uit de voeten).

Fracturen van snijtanden en kaakfracturen


Meer foto's van aandoeningen op de Facebook-pagina van DAP Equide.
KIEZEN
Glazuurpunten (emailpunten)

De kiezen in de bovenkaak van het paard zijn breder dan deze in de onderkaak, bovendien is de bovenkaak op zich ook breder dan de onderkaak. Samen met de hellingsgraad van het kauwvlak maakt dit dat elk paard aanleg heeft tot de vorming van scherpe glazuurpunten aan de buitenzijde van de bovenkiezen (wangzijde) en aan de binnenzijde van de onderkiezen (tongzijde). Wanneer deze punten te groot of scherp worden kunnen zij respectievelijk de wangen en de tong beschadigen.

Voorste en achterste haken

Hiermee wordt bedoeld dat een gedeelte van de eerste of laatste kies verder door groeit dan de rest van de kies. Meestal is dit te wijten aan het niet perfect op elkaar staan van de onder-en bovenkaak. Wanneer de bovenkaak iets verder naar voren komt dan de onderkaak ontstaat typisch een voorste haak op de eerste kies bovenaan en een achterste haak op de laatste kies onderaan. Deze haken kunnen de (geringe) voorachterwaartse beweging van de onderkaak belemmeren en kunnen eveneens omliggend weefsel beschadigen

Oplopende kies

Deze is sterk te vergelijken met bovenstaande. Het grote verschil is dat hier de hele kies betrokken is in plaats van een gedeelte ervan

Golf-trap

Bij een golfgebit is het kauwvlak van de kiezen niet overal even hoog. Een deel van de kiezen is langer, een deel korter. De overgangen verlopen bij een golf geleidelijk. Een trapgebit daarentegen wordt gekenmerkt door plotse overgangen in het kauwvlak. Vaak ontstaat dit ten gevolge van ontbrekende of gebroken elementen, een enkele keer door een te veel of tekort aan tanden.

Diastemata en parodontitis

Een diastema is een spleetje tussen 2 opeenvolgende tanden. Bij paarden komt er een natuurlijk en erg groot diastema voor tussen de haaktand (de hengstentand) en de eerste kies. Dit is een fysiologisch diastema. Wij maken hier bij het gebruik van een bit handig gebruik van. Sluiten echter met name de kiezen niet volledig tegen elkaar aan dan spreken we van pathologische diastemata. Vanwege de hoge krachten die een paard gebruikt tijdens het kauwen worden voederpartiekels in de spleetjes tussen deze kiezen geperst. Dit voer raakt opgesloten in deze ruimtes en begint snel te rotten. Er treedt vervolgens een ernstige en erg pijnlijke ontsteking van het tandvlees op. In erge gevallen wordt niet alleen het tandvlees maar eveneens de tandkas (bot) en de tand zelf aangetast. Paarden met diastemata hebbenhet typisch moeilijk met lange vezels. Ze maken vaak proppen van de kuil of voordroog.

Gebroken of geìnfecteerde kiezen

Video's

‘Open Deuren - Er komt een paard bij de tandarts‘
Deze video werd door Lokale Omroep Schijndel gedraaid om het belang van de paardentandarts voor paarden te belichten.
DAP St. Oedenrode

Opleiding en kwaliteitsgarantie

DAP Equide staat garant voor de hoogste kwaliteit inzake tandheelkunde bij het paard.

Helaas is er voor het uitoefenen van het beroep gebitsverzorger of paardentandarts geen diploma vereist. Ook wordt met de naam paardentandarts vaak onterecht de indruk gewekt dat het gaat om een gespecialiseerd tandarts voor paarden. De meeste zogenaamde paardentandartsen zijn echter noch arts, noch tandarts, noch dierenarts. Niet-dierenartsen is het bij wet verboden om diergeneeskundige handelingen uit te voeren. Hieronder vallen onder andere het verdoven van paarden per injectie en het trekken van tanden. Dierenartsenpraktijk Equide is ervan overtuigd dat kennis de basis vormt van goede geneeskunde. Daarom volgde Wouter in de afgelopen jaren tal van bijscholingen inzake tandheelkunde bij het paard. Een overzicht van de belangrijkste opleidingen kan u hier terugvinden. Daarnaast is Wouter actief in het opleiden van collega dierenarsten/gebitsverzorgers. Wouter is een van de vaste docenten op de meerdaagse cursussen tandheelkunde voor dierenartsen georganiseerd door Vetin-Aecopharma. Wouter neemt ook regelmatig collega’s mee op pad.

F.A.Q
Helaas is het als eigenaar niet zo eenvoudig om tandproblemen bij uw paard vast te stellen. De meeste paarden tonen bij (beginnende) tandproblemen helemaal NIETS. Pas als het ziekteproces in een vergevorderd stadium is aanbeland worden de klachten erg duidelijk. Vaak is volledig herstel dan helaas niet meer mogelijk.
Helaas is het voor u als paardeneigenaar vaak moeilijk om de kwaliteit en de kunde van uw gebitsverzorger/dierenarts in te schatten. Vooreerst hebt u de keuze tussen paardenartsen (dierenartsen) en gebitsverzorgers (niet-dierenartsen of leken). Tot op heden is er in België geen regelgeving over wie zich ‘paardengebitsverzorger’ mag noemen.
De keuze tussen beide groepen hangt verder erg af van uw paard en de behandeling die uitgevoerd dient te worden. Het injecteren van een paard (vaak om het dier te sederen of lokaal te verdoven) is een diergeneeskundige handeling die enkel door dierenartsen kan en mag uitgevoerd worden. Tandextracties (ook wolfstandjes) en elke ingreep die huid of slijmvlies doorboort vormt dat ook.
Een goede gebitscontrole start met een algemene controle van het hoofd en inspectie van de snijtanden (en eventuele ruinentanden). Ook de beweeglijkheid van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak wordt genïspecteerd. Voor een volledige gebitscontrole zijn een mondsperder en een krachtige lichtbron essentieel. Alleen op deze manier kunnen ook de kiezen (en andere structuren achter in de mond) worden gevisualiseerd. Er wordt ook gebruik gemaakt van een speciale spiegel en allerhande 'tastinstrumenten' in de mond. Naast het visuele aspect wordt met de hand gevoeld en bij het vermoeden van infecties is ook de reuk een belangrijke indicator. Een goede gebitscontrole vormt de basis van een gebitsbehandeling. Het is dan ook van het grootste belang dat deze grondig en deskundig wordt uitgevoerd.

Contact

 

Contact

Equide
Stappersestraat 3
3290 Schaffen - België
 

Werkregio

- Limburg (BE-NL)
- Antwerpen (BE)
- Vlaams Brabant (BE)
- Brabant (NL) - regio Eindhoven/Den Bosch via DAP St. Oedenrode
- Andere locaties: in overleg

Documenten

- Tarieven
- Algemene voorwaarden
- Kwaliteitsgarantie
- Meer info over opleiding
- Specifiek ontwikkeld materiaal
- Demonstraties en lezingen