Diastema's

Diastemata bij het paard 


“Een van de meest pijnlijke gebitsaandoeningen bij het paard” 

Wat? 

Een diastema (meervoud diastemata, ook vaak diastema’s of diastasen genoemd) is een ruimte tussen 2 tanden. Wanneer we spreken van diastemata bij het paard dan bedoelen we meestal ruimtes tussen de kiezen van het paard.  

Bij het gezonde paarden sluiten alle kiezen (6) die 1 kiezenrij vormen heel nauw aan. Elke kiezenrij fungeert aldus als 1 functionele eenheid. Vergelijk elke kiezenrij met een molensteen. Een paard die lijdt aan diastemata heeft abnormaal veel ruimte tussen 1 of meerdere opeenvolgende kiezen. Deze ruimtes vullen zich snel op met voedselpartiekels (zie foto’s). Diastemata komen het meest voor in de onderkaak, vooral tussen de achterste kiezen maar deze aandoening kan zich tussen alle tanden voordoen. 

Symptomen 

Paarden lijdend aan diastemata verkeren in het algemeen niet in een optimale conditie. Ze eten vaak langzamer dan andere paarden en lijken het meest last te hebben met voordroog of kuilgras. Vaak is een slechte geur uit de mond waarneembaar. In veel gevallen zal het paard ‘proppen’ maken. Dit wil zeggen dat het paard met een zekere regelmaat deels gekauwd voeder uit de mond laat vallen. Het ‘proppen maken’ verergert meestal wanneer het paard in het najaar van de weide op stal komt. Vooral bij ‘natte kuil’ komen deze paarden snel in de problemen. 

Ontstaan 

Verschillende vormen van diastemata kunnen worden onderscheiden. Deze patiënten kunnen worden onderverdeeld in 3 groepen 

  • Juveniele diastemata (jonge paarden) 
    De bouw en genetische achtergrond van uw paard kunnen ertoe leiden dat de kiezen niet voldoende naar elkaar toe groeien. Vooral de laatste kiezen (die ook later ontwikkelen) zijn belangrijk ik het ‘bij elkaar duwen’ van de kiezenrij. Ook komt het vnl. bij erg kleine en erg grote rassen voor dat de tanden niet meer in proportie staan tot de grootte van de schedel.  Deze paarden krijgen typisch klachten op (erg) jonge leeftijd. 

  • Seniele diastemata (oude paarden) 
    Wanneer paarden ouder worden neemt de omtrek van de klinische kroon (het gedeelte van de tand wat zichtbaar is in de mond) langzaam af. Er komt dan ook langzaam meer ruimte in de mond en mogelijk ook tussen de kiezen. Grootte en  vorm van de tanden alsmede de hoek waarin ze in de kaak verankerd zitten bepaalt de gevoeligheid voor het ontwikkelen van deze aandoening 

  • Overige (alle leeftijden) 
    Paarden die kiezen ontbreken of waarbij kiezen verplaatst of gebroken zijn hebben vaak ook diastemata. Hetzelfde geldt voor paarden met erg grote haken of oplopende kiezen. Door de grote druk op deze elementen zal ook hier vaak een diastema ontstaan. De tanden worden hier als het ware uit elkaar geduwd. 

Wat gebeurt er in de paardenmond? 

Gedurende het kauwen zal voedsel tussen de kiezen in geperst worden. Dit voer wordt als het ware gevangen tussen de kiezen en gaat (oiv bacteriën in de mond) snel ontbinden. Het ‘rotte’ voedsel (meestal hooi/voordroog/kuil) zorgt voor een ernstige ontsteking van het tandvlees (parodontitis). In erge gevallen dringt deze infectie door tot diep in de kaak. Hierbij wordt niet alleen het tandvlees maar ook de tand en zijn verankering (het periodontaal ligament) aangetast. In een vergevorderd stadium zitten de betreffende kiezen dan ook vaak (gedeeltelijk) los. Diastemata vormt 1 van de meest pijnlijke gebitsaandoeningen bij het paard. 

Behandeling 

Naast een essentiële routine gebitsbehandeling heeft de patiënt nood aan een gerichte behandeling van deze problemen. In elk geval dienen de ruimtes tussen de kiezen gereinigd te worden zodat al het rottende voer verwijderd wordt. Dit gebeurt met speciaal ontwikkelde spoelapparaten (waterdruk) en met perslucht. vervolgens wordt al naargelang het soort en aantal diastemata besloten welke verdere behandeling wordt ingesteld. Dit kan gaan van tijdelijk opvullen van de ruimtes met speciale vullingen, het vergroten van de diastemata (zodat voer er ook weer uit kan) tot het trekken van te ernstig aangetaste en/of losse kiezen. 

Paarden met diastemata hebben erg veel pijn in de mond. Daarnaast is het van groot belang dat het paard mooi stilstaat tijdens de behandeling. De behandeling gebeurt dan ook steeds met behulp van sedatie (versuffing) en indien vereist aangevuld met lokale verdoving.  

Management 

Paarden die lijden aan diastemata gedijen vaak het beste op mals (kort) gras, aangevuld met krachtvoer en/of slobber. Natte voordroog of kuil met lange vezels verergert de klachten. Paarden in erg slechte conditie moeten een verder individueel aangepast rantsoen krijgen (bv. meer vetrijk dieet). Sommige paarden met diastemata laten erg gewillig hun mond spoelen met water. Tijdelijk kan ook gespoeld worden met een verdunde chloorhexidine-oplossing als ontsmetting. Uiteraard blijft de juiste diagnose en een tijdige en deskundige behandeling van uw paard de sleutel tot een minder pijnlijk gebit. 

Voor meer informatie over deze aandoening of andere gebitsproblemen bij het paard kan u steeds contact opnemen.  


Diastema's

Het Gebitsonderzoek

In dit tweede artikel nemen we je mee op weg bij het uitvoeren van een grondig gebitsonderzoek. Waaruit bestaat zo’n onderzoek? Waar moeten we op letten? Welke instrumenten zijn een absoluut minimum om een goede diagnose te kunnen stellen? Goed onderzoek is essentieel; het leidt tot een juiste diagnose. Alleen met de juiste diagnose kan de behandeling correct worden uitgevoerd.

1 maart 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Welkom in de wondere wereld van de paardentanden

Voor onszelf vinden we het heel normaal dat we jaarlijks naar de tandarts gaan voor een gebitscontrole. De nadruk in de humane tandheelkunde ligt duidelijk op preventie. Beter problemen voorkomen en tijdig ingrijpen, dan te laat behandelen. Maar voor je paard is dat net zo belangrijk …

31 januari 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

De (on)zin en mogelijke risico's van het aanleggen van zogenaamde 'bitseats' bij paarden.

'Bitseating' oftewel het - vaak extreem - inkorten en afronden van (een gedeelte van) de eerste kiezen is niet onschuldig, noch berust deze op wetenschappelijke onderbouwing.

27 januari 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Wereld Dierendag & the race to the bottom

Over het gebruik van ongezonde (draag)merries in onze paardenfokkerij

4 oktober 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

Booklet - Common bit and bridle related lesions in horses - bitfitting

Nieuwe creatie: een A4 boekje over de meest voorkomende bit- en hoofdstelverwondingen en veel advies over het correct aanpassen van het bit.

20 september 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

Bit- en hoofdstelgerelateerde letsels bij het bereden paard - Deel 2

Het eerste deel van dit artikel betrof een overzicht van de normale anatomie en de meest voorkomende ‘bitgerelateerde letsels’ bij onze paarden. Naast een goede inspectie van de mondholte en diagnostiek van deze typische verwondingen is het uiteraard essentieel de eigenaar ook gefundeerd advies te kunnen meegeven.

30 juni 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

Bit- en hoofdstelgerelateerde letsels bij het bereden paard - Deel 1

Bit- en hoofdstelgerelateerde verwondingen (verder afgekort ‘bitletsels’) bij onze paarden zijn veel voorkomende bevindingen tijdens routine gebitscontroles.

31 mei 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

Kiesextracties bij het paard anno 2021

Kiesextracties gebeurden 20 jaar geleden bijna uitsluitend onder algemene anesthesie en via een (uitwendige) chirurgische benadering. Anno 2021 is dit nog slechts in zeer uitzonderlijke gevallen nodig. De kans op complicaties is hierdoor drastisch gedaald (Caramello et al. 2020).

30 april 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

Uitwendig trauma als oorzaak van een ontwikkelingsstoornis van het paardengebit

Deze casus illustreert hoe een traumatisch insult aan het hoofd van een jong paard kan leiden tot complexe gebitspathologie. Paarden in het algemeen - en jonge paarden in groepshuisvesting in het bijzonder - kunnen zichzelf of elkaar makkelijk verwonden. De impact van deze trauma’s varieert van onschuldig tot fataal

31 maart 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

Extractie van een gebroken haaktand

Bij het verwijderen van een haaktand wordt meestal een mucoperiostale flap gecreëerd, waarna een deel van het omringende alveolair bot wordt weggenomen. Wanneer de tand vrijgeprepareerd is en voldoende gemobiliseerd werd, kan deze verwijderd worden.

28 februari 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

Ontwikkelingsstoornissen in het gebit van paarden

Wouter Demey zal op 4 juni 2021 tijdens het (virtuele) 29e European Congress of Veterinary Dentistry - European Veterinary Dental Forum een lezing geven over ontwikkelingsstoornissen in het gebit van paarden.

2 juni 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

Een lift voor de kleinste paardjes bij Equide!

Equide heeft onlangs een unieke lift op maat ontwikkeld om ook uw kleinste pony's comfortabel en op de best mogelijke manier te kunnen behandelen.

9 mei 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

POSTER: Common bit and bridle related lesions in horses

Equide en Vetrident (Dierenarts Stijn Teysen) - gesteund door the NCED - hebben een poster (maat A0) gepubliceerd met de meest voorkomende bitletsels bij onze paarden.

25 april 2021

Lees meer keyboard_arrow_right

Perifere Cariës

Perifere cariës wordt gekenmerkt door aantasting en/of verlies van cement; de buitenste laag van de tanden van een paard.

Lees meer keyboard_arrow_right

Back to (less ab-)normal - Update Covid-19

Gelet op de exit-strategie van de overheid om de corona-maatregelen af te bouwen maakt ook Equide zich op om opnieuw een versnelling hoger te schakelen. Equide bleef deze hele periode beschikbaar voor spoedgevallen in onze eigen kliniek en in de partnerklinieken in Bel...

26 april 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Corona (COVID-19) - Taking Responsibilties NOW

Although summer is still around you can already sense a little hint of fall in the air. This picture is taken at the entrance of our clinic this morning. We still feel highly privileged to be able to work in this magnificent setting.

1 maart 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Vetlife - ourlivesmattertoo - vetsforvets

Today I would like to mention a major issue in our profession; suicide. Not because I like to complain but because I'm seriously worried for my profession, my colleagues and their health. I recently read a post by an American veterinarian - Erin Wilkins - who just lost...

16 september 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Upcoming projects

Although summer is still around you can already sense a little hint of fall in the air. This picture is taken at the entrance of our clinic this morning. We still feel highly privileged to be able to work in this magnificent setting.

1 augustus 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

EOTRH

‘Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis’ EOTRH is een aandoening van de snijtanden (en eventueel de ruinentanden) bij het oudere paard.

Lees meer keyboard_arrow_right

Geriatrisch paard

Oudere paarden zijn vatbaarder voor een aantal aandoeningen en ondergaan (vaak fysiologische) veranderingen. Ze vereisen dan ook extra zorg en management.

Lees meer keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x