Corona (COVID-19) - Taking Responsibilties NOW


NL: BELANGRIJK

(English version underneath)

Naar aanleiding van de zich snel ontwikkelende pandemie tgv van het nieuwe Corona-virus en de geassocieerde aandoening (Covid-19) heeft Dierenartsenpraktijk Equide hetvolgende besloten:

1. Alle niet-dringende afspraken op locatie bij de klant worden tot nader order geannuleerd en verplaatst naar een later tijdstip. Klanten die een afspraak gepland hadden t.e.m. in elk geval Pasen zullen in de komende dagen per mail of telefonisch ingelicht worden. Nieuwe afspraken worden momenteel niet geboekt maar op een wachtlijst geplaatst en zo snel mogelijk gepland.

2. Afspraken op onze praktijk kunnen vooralsnog -onder specifieke voorwaarden- doorgaan. Wij vragen om het aantal personen die het paard begeleiden tot een absoluut minimum te beperken of beter nog uw paard op de praktijk af te leveren en later op te halen. Indien uw afspraak op de praktijk niet dringend is, wordt aanbevolen ook deze uit te stellen.

Specifieke hygiënische maatregelen gelden.

Voor onze klanten die uit het buitenland komen; vergewis u van de geldende maatregelen in uw thuisland en in België en of de grensovergang gewaarborgd kan worden.

3. Dierenartsenpraktijk Equide blijft bereikbaar voor alle urgente behandelingen van patiënten inzake acute gebitsproblematiek. De paarden dienen evenwel aangeboden te worden op onze kliniek of één van onze partnerklinieken. Ook telefonisch of per mail blijven wij bereikbaar voor al uw vragen en voor bijstand.

Hoewel dierenwelzijn en onze patiënten extreem belangrijk voor ons zijn, primeert nu het belang en de gezondheid van onze medemensen en de maatschappij in zijn geheel. Onze praktijk zal er alles aan doen u en uw paard(en) zo snel en goed mogelijk verder te helpen. Gezien de uiterst complexe en onvoorspelbare situatie in de humane geneeskunde op dit moment menen wij echter dat wij het maximale moeten doen om de risico's te beperken en op te treden als een verantwoorde partij. Het is met die intentie dat wij deze moeilijke beslissing hebben genomen. Wij hopen op uw begrip en geduld en wensen u een goede gezondheid in de komende periode. Wij hopen uiteraard dat u het vertrouwen in onze praktijk behoudt en snel weer van onze diensten gebruik kan maken.

Timing is essentieel, nu actie ondernemen vermijdt grotere risico's voor de nabije toekomst. Het economische verlies en het ongemak voor alle betrokken partijen weegt geenszins op tegen de kans dat we de ziekte mee kunnen helpen bestrijden. Ik hoop dat mijn collega dierenartsen eenzelfde verantwoordelijkheid aan de dag leggen. Met enkel handjes wassen (hoewel essentieel) zullen we haast zeker niet snel genoeg het tij kunnen keren en riskeren meer mensen onnodig het leven te laten. Ook kunnen wij het verbruik van medisch materiaal en beschermende kledij drastisch verminderen door niet dringende ingrepen bij onze dieren uit te stellen. Artsen en verplegend personeel kampen mogelijks in de komende weken al met een acuut tekort aan dit materiaal.

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via mail en telefoon.

#stayhomeitcouldsavelives #covid #togetheragainstcorona #responsibleentrepreneurship #takingresponsibilities

Nogmaals bedankt en tot snel!

Het Equide Team

ENG: IMPORTANT

Due to the fast evolving pandemic caused by the new Corona virus and the associated disease (COVID-19) Equide has taken some important dicisions:

1. All appointments at the clients stables are cancelled and postponed to a later date when the pandemic is under control. Clients who already had an appointment will be informed by email of phone shortly. New appointments will be placed on a waiting list.

2. Appointments in our clinic can be sheduled and will go through under specific conditions. We ask you to reduce the number of people accompanying the horse to the absolute minimum. Even better would be to drop your horse at our hospital and pick it up after the treatment. In case your appointment is not urgent we urge to postpone it. Hygienic measures are in place in our facility. In case you travel from abroad it is important to check the latest regulations and restrictions before you leave. This goes for both Belgium as your country of origin.

3. You can always reach Equide for urgent treatments. Consultation will be in our hospital or one of our partner hospitals. Of course you can always reach us by telephome or e-mail.

Animal wellfare and our patients are of uttermost importance for us. Though at present -and with the limited but serious information the world now has on this pandemic- we have to put human health and our society at first stake.

Equide will work hard to ensure you the best care of your horse as soon as this is responsible again. Given the complex and highly unpredictable situation at present we believe we have to minimize the risks as much as possible and therefore take our responsibilities. We are confident our clients will understand this decision and ask them for some patience. We wish all of them a good health for the upcoming weeks.

Timing is essential, undertaking action right now can still reduce the risks for the near future. It is our wish that our colleague veterinarians will make the same deicision and show to be responsible too. We won't make it anymore by simply washing our hands in between clients (although important). Promp acting can reduce the number of victims of COVID-19 and other diseases. All vets together could reduce the usage of protective clothing and medical consumables with a significant amount. Sending it to the human hospitals can help them not running out of these essential materials any time short.

For more information you can always contact us by telephone or mail.

#stayhomeitcouldsavelives #covid #togetheragainstcorona #responsibleentrepreneurship #takingresponsibilities

Once more thank you and hope to see you any time soon!

The Equide Team

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Zoeken op tags
Archief

info@equide.be

0032 13 220 220

0032 495 548 548

unnamed.png

Dierenarts Wouter Demey

BV Dierenartsenpraktijk Equide

Stappersestraat 3

B3290 Schaffen (Diest)

België

BTW: BE 0672 549 302

© 2018 - Dierenartsenpraktijk Equide

Alle beeld- en tekstmateriaal zijn
auteursrechtelijk beschermd