1/3
 

Over ons

Equide

[Equidae - Lat - 'Paardachtigen']

[EQUIDE = EQUIne + dentistry]

Dierenartsenpraktijk Equide ontstond uit de passie van dierenarts Wouter Demey om kwalitatieve en wetenschappelijk onderbouwde tandheelkunde bij paarden te beoefenen. 

Sinds 2012 tracht Equide deze diergeneeskundige discipline naar een hoger niveau te tillen. Dit vertaalt zich in een sterke ontwikkeling van kennis, materiaal en infrastructuur om onze patiënten zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

In 2018 opende Dierenartsenpraktijk Equide als één van de eersten binnen Europa een volledig uitgerust tandartskabinet voor paarden te Schaffen (Diest) - België. Hier wordt het volledige pakket van standaard gebitscontroles tot gespecialiseerde tandheelkundige ingrepen aangeboden.

Assistente Sien Pauwels

Sien is onze all-round assistente, ze is verantwoordelijk voor de planning & administratie en assisteert met de behandelingen in de kliniek. 

Dierenarts Wouter Demey

Wouter Demey studeerde als dierenarts af aan de Universiteit Gent in 2008. Hij vervolledigde zijn opleiding met een internship in paardenkliniek De Morette te Asse. Van 2010 tot 2015 was Wouter werkzaam als paardenarts binnen een Nederlandse dierenartsenpraktijk.

Wouter Demey legt zich sinds meer dan 10 jaren volledig toe op tandheelkunde bij paarden. Hiertoe volgde hij tal van opleidingen in binnen - en buitenland. Wouter doceert meerdere cursussen en is lid van verschillende beroepsorganisaties. Wouter is board member van de Nordic College of Equine Dentistry (NCED).

unnamed.png

Ontdek onze kliniek op de blog

 

Diensten

Routine gebitscontroles

 

'First do not harm'

Bitadvies en advies bij rijtechnische problemen
'Straight from the horse's mouth'
Minimaal invasieve ingrepen 
Orale staande extracties, fixatie kaakfracturen, sinusingrepen, extracties in kader van EOTRH,
minimaal invasieve schroef-extracties & trepanaties
Geavanceerde diagnostiek

Orale scopie, röntgen (RX), sinoscopie,

'endo-check'

Opleidingen, lezingen &
educatie
'Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.'
 
Preventieve gebitsverzorging
'Better be safe than sorry'
Tandsparende ingrepen

Cariësbehandelingen, restauratieve behandelingen, wortelkanaalbehandelingen (endodontie)

Behandeling diastemata en parodontitis 
'Spleetjes' tussen de kiezen met erg pijnlijke ontstekingen tot gevolg
Gebitsverzorging bij het
oude paard
'ALWAYS look a gift horse in the mouth'
Doorverwijzingen
&
consultancy

'Het welzijn van uw paard

staat centraal'

FAQ

Is sedatie nodig en wat zijn de risico's? Is sedation requiered and what are the risks?


NL: Een grondig mondonderzoek en/of gebitsbehandeling vormen een erg onnatuurlijke procedure bij het paard; van nature een vluchtdier. Bij veruit de meeste diersoorten (zoals bv. Katten en honden) is algemene narcose noodzakelijk voor dergelijke ingrepen. Gelukkig volstaat bij paarden bijna steeds een lichte versuffing (sedatie). De intraveneus toegediende medicatie maakt uw paard minder angstig en gespannen en verschaft ons de mogelijkheid om op een veilige en nauwkeurige manier uw paard te kunnen behandelen. Sedatie is bijna steeds onontbeerlijk, zowel uit standpunt van dierenwelzijn als ergonomie en veiligheid. Sedatie mag enkel toegediend worden door een erkend dierenarts. Wouter Demey is gediplomeerd paardenarts en zal uw paard met deskundigheid behandelen. De risico's verbonden aan elke toediening van medicijnen en chirurgische ingrepen wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Eng: A thorough oral examination and/or treatment is an unnatural procedure for any animal. Most animal species need general anesthaesia (e.g. dogs) for this. Luckily our horses are often very willing and agree on a dental check/treatment with only a light tranquiliser. This tranquiliser or sedation makes the horse less anxious and gives us the opportunity to work in the best possible setting. It's a matter of good animal care and welfare as well as an ergonomic and safety procedure. Sedation has to be given by a licensed veterinarian. DVM Wouter Demey will examine your horse and administers all medication. In the hands of a fully licensed and trained team we reduce the risk of any medical and surgical intervention to an absolute minimum. More about this: see 'oral examination procedure'
Een paard in het wild gaat toch ook niet naar de tandarts? Wild horse don't visit dentists neither...


ENG: Correct! But have a thought about these facts;

 1. In 'wild' horse populations there is natural selection and the average life expectation is far less than 20 years. No true wild horses are ridden...
 2. The true wild horse would have been extinct yet if we didn't protect them. Even the Przewalski is kept in protected areas to make them survive.
 3. Most of our horses are far from natural and are bred to meet our expectations. Think about miniature horses measuring 65 cm to big riding horses measuring +170 cm.
 4. Wild horses have an other diet and aren't stabled.
 5. The ridden horse is exposed to potential rider or equipment related damage or pressure. E.G. bitting laesions, pressure by the noseband, ...
 6. Equine teeth (as in all mammals) are living tissue with blood supply and innervation. Horses can feel pain in the oral cavity as other mammals can. Most of the deseases we encounter in other animals including humans can be found in horses as well
A yearly dental check-up is part of good animal care! NL: Klopt! Bedenk evenwel;
 1. Wilde paardenpopulaties zijn onderhevig aan natuurlijke selectie, de gemiddelde levensverwachting ligt ver onder de 20 jaar. Geen 'echt wilde' paarden worden bereden.
 2. Echte wilde paarden zouden uitgestorven zijn zonder tussenkomst van de mens. Zelfs het Przewalski-paard overleeft enkel in door ons ingestelde reservaten.
 3. De meeste van onze paarden staan ver af van het 'natuurlijke paard'. Ze zijn gefokt om tegemoet te komen aan onze verwachtingen. Denk even aan miniatuurpaardjes van 65 cm of een groot rijpaard met een schofthoogte van meer dan 170 cm.
 4. Wilde paarden hebben een ander rantsoen en staan nooit op stal.
 5. Het bereden paard is onderhevig aan invloeden van de ruiter en zijn materiaal (zadel, hoofdstel, sporen, ...) Helaas diagnosticeren we bijna dagelijks drukletsels in de mond van het paard. Mits juiste instructies en correct materiaal kunnen deze vermeden worden.
 6. Paardentanden - net zoals alle tanden bij onze zoogdieren - zijn levend weefsel en zijn voorzien van bloedtoevoer en bezenuwing. Paarden kunnen pijn ervaren in hun mond en tanden. Naast specifieke 'paard-eiegen' aandoeningen komen vele aandoeningen die we kennen van bij de mens ook bij onze paarden voor.
Als ik tandpijn heb ga ik toch ook niet naar de HUISarts?


Klopt! Bedenk evenwel: In de paardenwereld wordt het woord paardentandarts snel in de mond genomen. Dit wekt de perceptie dat het gaat om een tandarts voor paarden. De meeste 'paardentandartsen' zijn echter noch arts (dierenarts) noch tandarts. Tandheelkunde bij dieren valt onder de diergeneeskunde (waar gaat u met uw hond heen bij gebitsproblemen? Juist; je dierenarts). Alle diergeneeskundige handelingen zoals injecties, trekken van (wolfs)tanden enzovoort zijn verboden voor niet-dierenartsen. Wel is het zo dat tandheelkunde bij paarden een snelle evolutie heeft doorgemaakt. Het is ondertussen een tak van de paardengeneeskunde waarin men zich na de studies diergeneeskunde verder in dient te verdiepen. Lees ook: opleidingen van dierenarts Wouter Demey Lees ook: Nordic College of Equine Dentistry
Kunnen alle behandelingen aan huis uitgevoerd worden?


Neen, standaard gebitscontroles, bitproblematiek, routine gebitsbehandelingen enz. Kunnen aan huis uitgevoerd worden. Hiertoe is dierenartsenpraktijk Equide voorzien van een mobiele praktijk. Voor meer specialistische ingrepen geniet het veruit de voorkeur om langs te komen op de kliniek. Hier is alles voorhanden en kan er kwalitatief en efficiënt gewerkt worden. Uiteindelijk is dit in ieders voordeel.
Heeft u ook in Amerika gestudeerd?


Neen, dierenartsenpraktijk equide draagt Evidence Based Veterinary Medicine hoog in het vaandel. Hiervoor worden wereldwijd tal van cursussen gevolgd met de nadruk op wetenschappelijk onderbouwde diagnoses en behandelingen. Hoewel het altijd leuk klinkt om te vermelden dat je 'in Amerika studeerde' dekt dit geenszins de lading. Momenteel is het hoogste niveau in tandheelkunde bij paarden te vinden in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Waarom is een gebitscontrole niet gratis?


Net zoals bij elke medische behandeling is eerst een diagnose nodig. Het onderzoek van uw paard is minstens zo belangrijk als de behandeling zelf. Om het gebit van uw paard correct te kunnen evalueren moet het paard rustig zijn (sedatie), moet de mond gespoeld worden en het hoofd op een steun geplaatst worden. Pas dan kan een onderzoek met licht en spiegel/probes plaatsvinden. Het materiaal, de sedatie en de tijd en kennis die gebruikt worden om het gebit van uw paard te evalueren worden doorberekend. In ruil daarvoor krijgt u een eerlijk advies over de status van het gebit en worden er geen nodeloze behandelingen uitgevoerd! #primumnonnocere
Welke voordelen zijn er om naar de praktijk te komen ipv op stal?


Er zijn verschillende voordelen om tot bij Equide te komen, hieronder enkele - afspraak op uur en doorgaans veel sneller dan 'op de baan', er is een wachtruimte voorzien evenals een wachtbox voor je paard - geen voorrijkosten die voor 1 of enkele paarden vaak doorwegen - de ideale setting om uw paard in alle rust te behandelen (uniek in Benelux) - alle state-of-the-art apparatuur is voorhanden en kan desgewenst ingezet worden, onderweg zijn de mogelijkheden beperkter - digitale tandenkaart met indien van toepassing alle beeldmateriaal direct opgesteld - meer tijd, ruimte en mogelijkheden tot een goede uitleg en volledige informatie -...
Wat is de 'Nordic College of Equine Dentistry (NCED)


De NCED is een studievereniging van dierenartsen gespecialiseerd in tandheelkunde bij paarden. Allen zetten ze paardenwelzijn en 'evidence based' medicine voorop. De NCED werd opgericht door 6 dierenartsen (waaronder Wouter Demey) en wordt voorgezeten door Dr. Torbjörn Lundström. Het doel van deze vereniging is het bewerkstelligen van onderzoek en educatie inzake kwalitatieve tandheelkunde bij paarden. Daarnaast vormt de NCED het ideale netwerk om intercollegiaal overleg mogelijk te maken. Meer over events door de NCED (voor dierenartsen) is terug te vinden onder de evenementen, meer info op www.nced.se

Engels


Frans


 

Reviews

5/5 rating 

31th December 2018

based on 39 Reviews

"Bedankt Wouter voor

de fijne en

kundige behandeling

van mijn grote vriend Toerms"

Saskia Savelbergh

www.facebook.com/dap.equide

Super fijne, kundige en rustige paardentandarts. Kan erg goed met paarden omgaan.
Hij heeft het zowaar sinds jaren voor elkaar gekregen om mijn merrie los aan een touwtje, zonder praam, rustig te kunnen sederen. Iets wat tot dusverre niemand gelukt is.
Dankjewel Wouter, voor je geduld.

"Als je problemen hebt met de tandjes van uw paard(jes)...1adres"

R. Van San, Google My Business

"Heel goede dierenarts, rustige benadering van onze pony’s en legt alles heel goed uit!"

1/1
 
Er zijn op dit moment geen geplande evenementen
 
 

Contact More

Stappersestraat 3

B-3290 Schaffen

België

+32 13 220 220
+32 495 548 548
info@equide.be

Equide is telefonisch doorgaans bereikbaar:

ma/di/woe/vrijdag: 8u30 - 11u00

donderdag: 18u00 - 20u00

 

Gebruik bij voorkeur onze contactformulieren.

Werkgebied

info@equide.be

0032 13 220 220

0032 495 548 548

unnamed.png

Dierenarts Wouter Demey

BV Dierenartsenpraktijk Equide

Stappersestraat 3

B3290 Schaffen (Diest)

België

BTW: BE 0672 549 302

© 2018 - Dierenartsenpraktijk Equide

Alle beeld- en tekstmateriaal zijn
auteursrechtelijk beschermd