Equide - expert dierenartsen in tandheelkunde bij paarden

FAQ

Geen zoekresultaten gevonden.

Is sedatie nodig en wat zijn de risico's?

Een grondig mondonderzoek en/of gebitsbehandeling vormen een erg onnatuurlijke procedure bij het paard; van nature een vluchtdier. Bij veruit de meeste diersoorten (zoals bv. Katten en honden) is algemene narcose noodzakelijk voor dergelijke ingrepen. Gelukkig volstaat bij paarden bijna steeds een lichte versuffing (sedatie). De intraveneus toegediende medicatie maakt uw paard minder angstig en gespannen en verschaft ons de mogelijkheid om op een veilige en nauwkeurige manier uw paard te kunnen behandelen. Sedatie is bijna steeds onontbeerlijk, zowel uit standpunt van dierenwelzijn als ergonomie en veiligheid.

Sedatie mag enkel toegediend worden door een erkend dierenarts. Wouter Demey is gediplomeerd paardenarts en zal uw paard met deskundigheid behandelen. De risico's verbonden aan elke toediening van medicijnen en chirurgische ingrepen wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

Een paard in het wild gaat toch ook niet naar de tandarts?

Klopt! Bedenk evenwel;

 1. Wilde paardenpopulaties zijn onderhevig aan natuurlijke selectie, de gemiddelde levensverwachting ligt ver onder de 20 jaar. Geen 'echt wilde' paarden worden bereden.

 2. Echte wilde paarden zouden uitgestorven zijn zonder tussenkomst van de mens. Zelfs het Przewalski-paard overleeft enkel in door ons ingestelde reservaten.

 3. De meeste van onze paarden staan ver af van het 'natuurlijke paard'. Ze zijn gefokt om tegemoet te komen aan onze verwachtingen. Denk even aan miniatuurpaardjes van 65 cm of een groot rijpaard met een schofthoogte van meer dan 170 cm.

 4. Wilde paarden hebben een ander rantsoen en staan nooit op stal.

 5. Het bereden paard is onderhevig aan invloeden van de ruiter en zijn materiaal (zadel, hoofdstel, sporen, ...) Helaas diagnosticeren we bijna dagelijks drukletsels in de mond van het paard. Mits juiste instructies en correct materiaal kunnen deze vermeden worden.

 6. Paardentanden - net zoals alle tanden bij onze zoogdieren - zijn levend weefsel en zijn voorzien van bloedtoevoer en bezenuwing. Paarden kunnen pijn ervaren in hun mond en tanden. Naast specifieke 'paard-eiegen' aandoeningen komen vele aandoeningen die we kennen van bij de mens ook bij onze paarden voor.

Als ik tandpijn heb ga ik toch niet naar de HUISarts?

Klopt! Bedenk evenwel:

In de paardenwereld wordt het woord paardentandarts snel in de mond genomen. Dit wekt de perceptie dat het gaat om een tandarts voor paarden. De meeste 'paardentandartsen' zijn echter noch arts (dierenarts) noch tandarts.

Tandheelkunde bij dieren valt onder de diergeneeskunde (waar gaat u met uw hond heen bij gebitsproblemen? Juist; je dierenarts). Alle diergeneeskundige handelingen zoals injecties, trekken van (wolfs)tanden enzovoort zijn verboden voor niet-dierenartsen.

Wel is het zo dat tandheelkunde bij paarden een snelle evolutie heeft doorgemaakt. Het is ondertussen een tak van de paardengeneeskunde waarin men zich na de studies diergeneeskunde verder in dient te verdiepen.

Kunnen alle behandelingen aan huis uitgevoerd worden?

Neen... maar standaard gebitscontroles, bitproblematiek, routine gebitsbehandelingen enz. kunnen aan huis uitgevoerd worden. Hiertoe is dierenartsenpraktijk Equide voorzien van een mobiele praktijk.

Voor meer specialistische ingrepen geniet het veruit de voorkeur om langs te komen op de kliniek. Hier is alles voorhanden en kan er kwalitatief en efficiënt gewerkt worden. Uiteindelijk is dit in ieders voordeel.

Waarom is een gebitscontrole niet gratis?

Net zoals bij elke medische behandeling is eerst een diagnose nodig. Het onderzoek van uw paard is minstens zo belangrijk als de behandeling zelf. Om het gebit van uw paard correct te kunnen evalueren moet het paard rustig zijn (sedatie), moet de mond gespoeld worden en het hoofd op een steun geplaatst worden. Pas dan kan een onderzoek met licht en spiegel/probes plaatsvinden.

Het materiaal, de sedatie en de tijd en kennis die gebruikt worden om het gebit van uw paard te evalueren worden doorberekend. In ruil daarvoor krijgt u een eerlijk advies over de status van het gebit en worden er geen nodeloze behandelingen uitgevoerd!

#primumnonnocere

Welke voordelen zijn er om naar de praktijk te komen ipv op stal?

Er zijn verschillende voordelen om tot bij Equide te komen, hieronder enkele:

 • afspraak op uur en doorgaans veel sneller dan 'op de baan', er is een wachtruimte voorzien evenals een wachtbox voor je paard
 • geen voorrijkosten die voor 1 of enkele paarden vaak doorwegen
 • de ideale setting om uw paard in alle rust te behandelen (uniek in Benelux)
 • alle state-of-the-art apparatuur is voorhanden en kan desgewenst ingezet worden, onderweg zijn de mogelijkheden beperkter
 • digitale tandenkaart met indien van toepassing alle beeldmateriaal direct opgesteld
 • meer tijd, ruimte en mogelijkheden tot een goede uitleg en volledige informatie
 • ...

Heeft u ook in Amerika gestudeerd?

Neen, dierenartsenpraktijk equide draagt Evidence Based Veterinary Medicine hoog in het vaandel. Hiervoor worden wereldwijd tal van cursussen gevolgd met de nadruk op wetenschappelijk onderbouwde diagnoses en behandelingen. Hoewel het altijd leuk klinkt om te vermelden dat je 'in Amerika studeerde' dekt dit geenszins de lading. Momenteel is het hoogste niveau in tandheelkunde bij paarden te vinden in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Wat is de 'Nordic College of Equine Dentistry (NCED)?

De NCED is een studievereniging van dierenartsen gespecialiseerd in tandheelkunde bij paarden. Allen zetten ze paardenwelzijn en 'evidence based' medicine voorop. De NCED werd opgericht door 6 dierenartsen (waaronder Wouter Demey) en wordt voorgezeten door Dr. Torbjörn Lundström. Het doel van deze vereniging is het bewerkstelligen van onderzoek en educatie inzake kwalitatieve tandheelkunde bij paarden. Daarnaast vormt de NCED het ideale netwerk om intercollegiaal overleg mogelijk te maken.

Meer over events door de NCED (voor dierenartsen) is terug te vinden onder de evenementen, meer info op www.nced.se

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x